Category Archives: For Kids

For Kids

Các kỹ năng công việc tốt nhất cho tương lai vốn có của con người

Khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0), kết hợp giữa tài sản vật chất và công nghệ kỹ thuật số tiên tiến, các nhà lãnh đạo hiện đang chịu trách nhiệm phát triển kỹ năng cho lực lượng lao động của […]